O Ordinaciji
Vlasnik i ordinirajući lekar je Grastić dr Tot Livia specijalista za očne bolesti. Specijalizaciju je završila 1990. u Beogradu u vrhunskoj ustanovi, na institutu za očne bolesti sa najvišom ocenom. 13 godina rada provela na očnom odelenju Subotičke Bolnice. Bavi se svim poljima očne patologije. Uža specijalnost je lečenje slabovidnosti i razrokosti dece
Aktivni učesnik je domaćih i međunarodnih stručnih savetovanja.
Redovno prati  aktuelne stručne časopise i održava kontinuirane kontakte sa vrhunskim oftamološkim ustanovama koje su usko specijalizovane za  glaukom, katarakt i laserskih terapija.
 
      
 
 

Design GTL Computers 2010