Nudimo sledeće usluge:
1. dijagnostika i lečenje očnih oboljenja
2. praćenje hroničnih oboljenja oka (glaukom, katarakta)
3. lečenje razrokosti i slabovidosti
4. određivanje mekih sočiva
5. ispitivanje prostornog i kolornog vida
6. pregled vidnog polja
7. ugovaranje konsultacija ili operacija kod eminentnih profesora ofrtamologije - subspecijalista
8. informacije i saveti o laserskim intervencijama na rožnjači u cilju eliminisanja naočara
9. male hiruške intervencije na kapcima radio-talasnim nožem
 
 

Design GTL Computers 2010